Rūšiavimo indeksai

Kas yra indeksas?

Pastebėta, kad vienas gyventojas per metus vidutiniškai išmeta 278 kilogramus mišrių komunalinių atliekų. Norint stebėti rūšiavimo situaciją regione, įvestas indeksas – rodiklis, žymintis kiek kilogramų tam tikrų atliekų, kurias reikėtų išrūšiuoti, vienas Vilniaus regiono gyventojas per metus išmeta į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Indeksuojamos trys atliekų rūšys: maisto, pakuočių ir tekstilės. Šių trijų indeksų duomenis apibendrina pažangos indeksas, kuriuo įvertinami gyventojų rūšiavimo įpročių pokyčiai ir pastangos jų siekiant. Aukščiausias pažangos indekso balas – dešimtukas, tad kuo aukštesnis skaičius, tuo geriau gyventojams sekasi rūšiuoti.

Pakuočių atliekų atveju tendencijos, deja, irgi nepakito – trečia laikotarpį iš eilės pakuočių kiekis mišriose komunalinėse atliekose auga. 2021 m. žiemą pakuočių atliekų kiekis mišriose komunalinėse atliekose pasiekė 115,0 kg. Šiuo metu tenka daugiau galvoti apie vis prastėjančios situacijos stabilizavimą. Prašome gyventojų aktyviau naudotis pakuočių atliekų surinkimui skirtomis priemonėmis (konteineriais, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis, kitais surinkimo taškais ir pan.) ir laukiame pakuočių importuotojų organizacijų aktyvesnių veiksmų.

Maisto atliekos

58.2 kg išmesta

2021 m. žiemos laikotarpiu vienas regiono gyventojas išmetė tik 58,2 kg maisto atliekų. Maisto atliekų išmetama vis mažiau – vėl pagerintas maisto atliekų atskyrimo rodiklis ir toks dėsningumas stebimas nuo 2020 m. vasaros.

Pakuočių atliekos

115.0 kg išmesta
Pakuočių atliekų atveju tendencijos, deja, irgi nepakito – trečia laikotarpį iš eilės pakuočių kiekis mišriose komunalinėse atliekose auga. 2021 m. žiemą pakuočių atliekų kiekis mišriose komunalinėse atliekose pasiekė 115,0 kg. Šiuo metu tenka daugiau galvoti apie vis prastėjančios situacijos stabilizavimą. Prašome gyventojų aktyviau naudotis pakuočių atliekų surinkimui skirtomis priemonėmis (konteineriais, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėmis, kitais surinkimo taškais ir pan.) ir laukiame pakuočių importuotojų organizacijų aktyvesnių veiksmų.

Tekstilės atliekos

19.9 kg išmesta
2021 m. žiemą kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis išmetamų tekstilės atliekų kiekis išliko panašus kaip ir rudens laikotarpiu – vienas regiono gyventojas išmetė 19,9 kg tekstilės atliekų. Raginame gyventojų pavasarinės ruošos metu nepamiršti pasinaudoti esama tekstilės atliekų surinkimo infrastruktūra ir savo tekstilės atliekas palikti tam skirtose specialiose vietose.

Įdomūs faktai

Reikia 15 metų

Tam, kad pagamintume 700 pirkinių maišelių, reikia 15 metų senumo medžio. Tam, kad neeikvotume Žemės resursų, į parduotuvę neškimės savo maišelį.

Perdirbimas - ne naujiena

Perdirbimas žmonėms pažįstamas jau tūkstančius metų – senovės civilizacijos išlydavo seno metalo dirbinius, tokius kaip peiliai, kardai ar kitus metalinius daiktus ir gamindavo monetas arba kitokius naujus gaminius.

Apjuostų planetą

Jeigu išrikiuotume visus kasmet pasaulyje išmetamus plastikinius vandens buteliukus, Žemės planetą galėtume apjuosti keturis kartus.

Mažiau resursų

Tam, kad pagamintume perdirbtą popierių, o ne visiškai naują, reikia 64 proc. mažiau energijos ir 58 proc. mažiau vandens.