„Atliekų kultūros“ apdovanojimai

Ar šiais metais tapote tvarkingesni namuose, sąmoningesni pirkėjai, „žalesni“ vartotojai? Ar kuris nors įvykis ar asmenybė jus įkvėpė atsakingiau elgtis su supančiais daiktais bei aplinka? Projektas „Atliekų kultūra“ kviečia padėkoti prie atliekų sektoriaus iniciatyvų prisidėjusiems žmonėms bei įmonėms. Pasiūlymų, kas galėtų pretenduoti į „Atliekų kultūra 2023“ apdovanojimus, lauksime iki 2024 m. birželio 12 d.: ATLIEKŲ KUTŪRA 2023 NOMINACIJOS  

Nors pokalbiai apie atliekas nėra tokie populiarūs kaip pašnekesiai apie madą ar keliones smagu, kad kiekvienais metais galime pasidžiaugti atliekų tvarkymo sričiai reikšmingais naujais projektais, prasmingomis veiklomis, tvariais kūrybiniais sprendimais. Verčiausi iš jų pagerbiami „Atliekų kultūros“ nominacijomis:  METŲ ĮKVĖPIMAS Už pokyčiams įkvepiančias veiklas ir projektus, METŲ PASIAUKOJIMAS  Už nuoširdžias pastangas įgyvendinti atliekų tvarkymo sričiai reikšmingus projektus, METŲ KŪRĖJAS Už aplinkosauginių idėjų sklaidą per kūrybą, METŲ DĖK’ui Už pakartotinio daiktų panaudojimo veiklą ir idėjos sklaidą, METŲ PAVYZDYS Įmonei, įstaigai, bendruomenei savo kasdienėje veikloje įprasminusiai Atliekų kultūrą, METŲ ĮVYKIS Už didžiausią teigiamą poveikį diegiant, vystant, kuriant, skatinant Atliekų kultūrą. Pretendentai į apdovanojimus nominacijose keliami visuomenės siūlymu. Apdovanojimo nominaciją laimi tas kandidatas, kuris surenka didžiausią balų skaičių. Skaičiuojant balus remiamasi visuomenės informavimo priemonėse vykdytu balsavimu, kuris sudaro 50 proc. svertą, ir Komisijos balsavimu, kuris sudaro 50 proc. svertą. Nominacijų laimėtojai apdovanojami baigiamajame renginyje.

2022 nominantai

Metų įkvėpimas

174

UAB „Biržų duona”

119

Valdonė Daugėlaitė

359

EGLĖ GILĖ ir jos „ANTRAS ŠANSAS“

Metų įvykis

163

Penkis mėnesius vykusi stovykla Ukrainos vaikams

191

Klimato muziejus

300

Sprendimas apmokestinti lengvuosius plastikinius maišelius

Metų pavyzdys

501

Lietuvos jūrų muziejus

978

Rimi Lietuva, UAB

734

Nordika prekybos slėnis, UAB

Metų „DĖK’ui“

1113

Augustė Barbora Budrienė

402

Visvaldas Varžinskas

339

Viktorija Nausėdė „TexTale“ įkūrėja

Metų pasiaukojimas

149

Giedrius Bučas

253

Viešoji įstaiga „Sengirės fondas“

140

Karolina Mumgaudytė

Metų kūrėjas

1191

Asta Gegužė

195

Jolita Vaitkutė

733

Marius Čepulis

2022 metų nominantai:

Metų įvykis 2022“ – tapo Sprendimas apmokestinti lengvuosius plastikinius maišelius, „Metų pavyzdys 2022“ – UAB RIMI Lietuva, „Metų įkvėpimas 2022“ – UAB Biržų duona, „Metų DĖK’ui 2022“ nominacija įteikta Augustei Barborai Budrienei, „Metų pasiaukojimas 2022“ – Sengirės fondas, VĮ „Metų kūrėja 2022“ – Marius Čepulis. Daugiau informacijos: https://www.vaatc.lt/pasisemkite-ikvepimo-paaiskejo-atlieku-kulturos-apdovanojimu-nugaletojai/
 Metų įvykis 2022 Sprendimas apmokestinti lengvuosius plastikinius maišelius Metų pavyzdys 2022 RIMI Lietuva, UAB Metų įkvėpimas 2022 Biržų duona, UAB Metų DĖK'ui 2022 Augustė Barbora Budrienė Metų pasiaukojimas 2022 Sengirės fondas, VĮ Metų kūrėjas 2022 Marius Čepulis

2021 metų nominantai:

Metų įvykis 2021“ nuo 2022 m. liepos 3 d. Lietuvoje įsigaliojęs vienkartinių plastiko gaminių draudimas, „Metų įkvėpimas 2021“ –  Milda Paukštė, tvarių dirbtuvių organizatorė, džinsų antrinio panaudojimo studijos „Denim Diaries“ įkūrėja, vystanti daiktų dalijimosi iniciatyvą „DĖK’ui butikas“, „Metų kūrėja 2021“ –  Milda Noreikaitė-Bobinienė, „Žinių radijo“ laidos apie atsakingą gyvenseną „Mažiau yra daugiau“ autorė, „Metų DĖK’ui 2021“ nominacija Simonui Sonkinui, riedlenčių perdirbimo dirbtuvių „CDIY“ sumanytojui ir edukatoriui, „Metų pasiaukojimas 2021“ apdovanojimas socialinėms dirbtuvėms „Tapk laisvas“. Šiose dirbtuvėse intelekto negalią turintys žmonės kuria įvairius gaminius iš tekstilės atraižų, rūšiuoja pramonines plastiko ir popieriaus atliekas. Daugiau informacijos: https://www.vaatc.lt/paskelbti-atlieku-kulturos-nugaletojai-apdovanotos-geriausios-tvarumo-ir-tvarkingos-aplinkos-iniciatyvos/

2020 metų nominantai:

„Metų įvykiu 2020“ tapo žygis „Už švarią Lietuvą“ ir jo iniciatorius Giedrius Bučas, „Metų įkvėpimu 2020“ ir „Metų pasiaukojimu 2020“  – Milda Paukštė, viena iš „Butiko DĖK’ui“ iniciatorių ir jame vykdomų veiklų sumanytoja bei įgyvendintoja, „Metų kūrėjo 2020“ titulu apdovanota Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė, „Atliekų kultūra“ TV laidų scenarijų autorė ir režisierė, „Metų „DĖK‘ui“ nominacija atiteko Domantui Tracevičiui – už stotelių „DĖK’ui“ veiklos koordinavimą, savanorių paiešką, jų mokymus. Daugiau informacijos: https://www.delfi.lt/projektai/atlieku-kultura/minint-treciaji-atlieku-kulturos-gimtadieni-prisimintos-svarbiausios-iniciatyvos-88238141

,,ATLIEKŲ KULTŪRA“ APDOVANOJIMŲ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. ,,Atliekų kultūra“ apdovanojimų (toliau – apdovanojimai) nuostatai (toliau – nuostatai) nustato UAB ,,VAATC“ organizuojamų apdovanojimų nominacijas, apdovanojimų organizavimo ir nominacijų laimėtojų apdovanojimo tvarką.
 2. Apdovanojimus organizuoja UAB ,,VAATC“ (toliau – organizatorius).
 3. Pretendentus atrenka ir įvertina apdovanojimų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisiją sudaro organizatoriaus atstovas, organizatoriaus partnerių atstovai bei praėjusių metų ,,Atliekų kultūra“ apdovanojimų laimėtojai. Komisijos darbą organizuoja organizatoriaus atstovas.

II. APDOVANOJIMŲ NOMINACIJOS

4.Steigiamos šios apdovanojimų nominacijos: 4.1. Metų įkvėpimas – Už pokyčiams įkvepiančias veiklas ir projektus; 4.2. Metų pasiaukojimas – Už nuoširdžias pastangas įgyvendinti atliekų tvarkymo sričiai reikšmingus projektus; 4.3. Metų kūrėjas – Už aplinkosauginių idėjų sklaidą per kūrybą (knygoje, straipsnyje, laidoje ir pan.); 4.4. Metų Dėk‘ui – Už pakartotinio daiktų panaudojimo veiklą ir idėjos sklaidą; 4.5. Metų pavyzdys – Įmonei, įstaigai, bendruomenei savo kasdienėje veikloje įprasminusiai Atliekų kultūrą; 4.6. Metų įvykis – Už didžiausią teigiamą poveikį diegiant, vystant, kuriant, skatinant Atliekų kultūrą.
 1. Organizatorius gali steigti kitas apdovanojimų nominacijas, kurių laimėtojai nustatomi netaikant šių nuostatų.

III. APDOVANOJIMŲ ORGANIZAVIMAS

 1. Pretendentai į apdovanojimus nominacijose keliami visuomenės siūlymu. Pretendentus į apdovanojimus gali siūlyti ir Komisijos nariai.
 2. Pretendentai į apdovanojimus nominacijose siūlomi 14 dienų nuo jų kėlimo pradžios paskelbimo socialiniame tinkle Facebook, puslapyje „Atliekų kultūra“.
 3. Komisija, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino kelti pretendentus į apdovanojimus mominacijose pabaigos, išrenka po tris kandidatus į kiekvieną apdovanojimų nominaciją. Kandidatai į kiekvieną apdovanojimų nominaciją renkami už juos balsuojant Komisijos nariams. Balsavimas vykdomas tokia tvarka: labiausiai patikusiam kandidatui Komisijos narys skiria 5 balus, antram patikusiam kandidatui skiria 3 balus, trečiam patikusiam skiria 1 balą. Į kiekvieną apdovanojimų nominaciją išrenkami trys kandidatai, surinkę didžiausią balų skaičių. Jei balsų surenkama po lygiai, lemiamą balsą turi organizatoriaus atstovas Komisijoje.
 4. Ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Komisijos priimto sprendimo dėl kandidatų į kiekvieną apdovanojimų nominaciją išrinkimo, visuomenės informavimo priemonėse paskelbiamas balsavimas išrinkti iš jų kiekvienos apdovanojimų nominacijos laimėtoją.
 5. Apdovanojimo nominaciją Organizatoriaus sprendimu laimi tas kandidatas, kuris surinko didžiausią balų skaičių. Skaičiuojant balus remiamasi visuomenės informavimo priemonėse vykdyto balsavimu, kuris sudaro 50 proc. svertą, ir Komisijos balsavimu, kuris sudaro 50 proc. svertą. Balsavimų, kurių metu balsuojama už vieną iš trijų kandidatų, rezultatai įvertinami balais mažėjančia tvarka – daugiausia kiekviename balsavime balsų surinkęs kandidatas gauna 5 balus, antras – 3 balus, trečias – 1 balą. Tuo atveju, jeigu balsavime kandidatai surenka vienodą balsų skaičių, už jų užimtas vietas eilėje skiriami balai jiems paskirstomi po lygiai. Apdovanojimų nominaciją laimi tas kandidatas, kuris susumavus visus balus surenka didžiausią balų skaičių. Kandidatams surinkus vienodą balų skaičių, apdovanojimų nominaciją laimi kandidatas gavęs daugiau balų balsuojant Komisijai.
 6. Nominacijų laimėtojai apdovanojami baigiamajame renginyje.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. UAB ,,VAATC“ apdovanojimų metu gautus asmens duomenis tvarko vadovaudamasi UAB ,,VAATC“ direktoriaus patvirtintomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.
 2. Informacija apie apdovanojimų laimėtojus viešai skelbiama visuomenės informavimo priemonėmis.
 3. Asmens, teikiančio pretendentus į apdovanojimus, duomenų nurodyti neprivaloma. Asmuo, teikiantis pretendentus į apdovanojimus, gali nurodyti savo kontaktinius duomenis (telefono numerį bei elektroninio pašto adresą) tuo atveju, jeigu organizatoriui atsirastų poreikis patikslinti informaciją.
 4. Kilus ginčams, visi klausimai sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
 5. Už nominantus balsuoti atliekukultura.lt/apdonavojimai svetainėje. Vienas asmuos už pasirinktus nominantus gali balsuoti 1 kartą per 24 val.
 6. Balsai surinkti nesąžiningu būdu (pvz.: bandant balsuoti daugiau nei vieną kartą per 24 val. už pasirinktą nominantą), be perspėjimo gali būti pašalinti.

________________________

Nominacijų pristatymai

Peržiūrėkite vaizdo įrašus ir susipažinkite su šių metų nominantais.

Peržiūrėkite vaizdo įrašus ir susipažinkite su šių metų nominantais.